اسلام، دين عمل است و بس. | بلاگ

اسلام، دين عمل است و بس.

تعرفه تبلیغات در سایت

اما به فكر امروز خودمان كه نگاه می‏كنیم می‏ بینیم عمل به عناوین و اسامی مختلفتحقیر می ‏شود می‏ بینیم ملت ما به چیزی كه اعتنا ندارد عمل است مثلا پیش خودش خیالمی‏ كند كه اگر بتوانم در حرم حضرت‏ رضا علیه السلام یا در حرم امام حسین علیه السلامیك جا قبری پیدا كنم، این جانشین همه چیز حساب می ‏شود این كجا و فكر اسلام كجا! آیامردمی كه‏ فكر می ‏كنند كه اگر در عمرشان هر كار كردند، كردند، ولی بعد از فوتشان‏در پائین پای حضرت رضا علیه السلام دفن شدند، همه كارها یكجا نادیده‏ گرفته خواهد شد،روی سعادت را می‏ بینند؟ فكر نمی‏ كند كه اگر تو در پائین‏ پای حضرت رضا علیه السلاممی‏خواهی دفن شوی هارون الرشید هم در پائین پای‏ حضرت رضا علیه السلام مدفون است، پسیكی از كسانی كه باید از مجازات‏ الهی مصون بماند هارون الرشید است پس چرا وقتی كهاز بالای سر حضرت‏ می‏خواهی رد شوی می‏ گوئی بر هارون و مأمون لعنت این را می‏ گویندیك فكر مسخ شده و مرده اینكه می‏ گوئیم احیاء تفكر اسلامی، یكی از مواردش این‏ استكه در مسئله عمل، فكر ما باید زنده بشود  بایدبفهمیم اسلام دین‏ عمل است، دین وابستگی‏های خیالی نیست.

حق و باطل/ استاد شهید مرتضی مطهری

...
نویسنده : محمد بازدید : 1013 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1391 ساعت: 21:59